Usługi

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w których skład wchodzą:

I. KSIĘGI RACHUNKOWE:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki klienta
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie obiegu dokumentacji
 • raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych
 • prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych

II. KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie innych niezbędnych ewidencji

II. EWIDENCJA RYCZAŁTU:

 • dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,


III. ZUS , PŁACE,

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze Biuro Rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć naszej firmie tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS.
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

IV. KADRY

W ramach usługi kadrowej:

 • prowadzimy pełną dokumentację kadrową wraz z aktami osobowymi,
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,


Wykonujemy na życzenie:

 1. Analizy finansowe
 2. Wnioski kredytowe
 3. Biznesplany
 4. Wioski o dotacje unijne
 5. Pomoc w prowadzeniu inwentaryzacji

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

 

Newsletter