Blog

wtorek, 31 październik 2023 09:18 Podatki, Limity

Limity podatkowe w 2024 r.

Limity podatkowe dla małych podatników PIT, CIT i VAT od 2024 r. będą niższe. Wartości uprawniające podatników do skorzystania z preferencji podatkowych, czy też określonego sposobu rozliczania zostają przeliczone w oparciu o średni kurs euro, który w tym roku wyniósł 4,6091 zł. W przypadku sprzedaży e-commerce i importu towarów do…

poniedziałek, 30 październik 2023 19:34 Krajowy System e-Faktur

KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o VAT… (Dz. U. poz. 1598) wprowadzi od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, generalnie dla wszystkich podatników, za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Podobnie jak ma to miejsce w bieżącym roku, wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz minimalna stawka godzinowa dla…

Poniżej najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców to dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wzrost składek ZUS.

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter