sobota, 17 grudzień 2022 23:17

Od 1 stycznia 2023 Obowiązkowe PUE

Napisany przez 
Od 1 stycznia 2023 Obowiązkowe PUE

Do 30 grudnia 2022 r. płatnicy składek muszą utworzyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek dotyczył płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 będzie on dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie.

Do czego służy PUE ZUS?

PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych ZUS pozwala na załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi czy opłacania składek elektronicznie. PUE umożliwia m.in.:

 • wgląd do danych zgromadzonych przez ZUS,
 • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
 • dostęp do zwolnień lekarskich pracowników,
 • składanie wniosków do ZUS oraz uzyskiwanie odpowiedzi,
 • tworzenie elektronicznych dokumentów z danymi z ZUS,
 • umawianie wizyt w placówkach ZUS.

Obowiązkowe PUE – dla kogo?

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nakłada obowiązek na wszystkich płatników składek do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych w formie elektronicznej:

Art. 47b.

 1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1.
 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.
 3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.
 4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

Przedstawiony przepis ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

PUE ZUS – jak założyć konto?

Profil na PUE ZUS zakładany jest dla osoby fizycznej, która ma skończone 13 lat.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil sobie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. przedstawicielowi biura rachunkowego). Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS (jeśli dane w zakładanym profilu będą tożsame z podanymi w zgłoszeniu płatnika składek, np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, lub też udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

PUE ZUS – instrukcja krok po kroku:

I. Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk Zarejestruj w PUE

II. Wybierz opcję rejestracji– do wyboru Dla Ciebie / Dla przedsiębiorców / Dla firm

III. Wybierz sposób rejestracji:

 • z użyciem portalu gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na zus.pl)
 • za pomocą formularza.

IV. Część danych w formularzu wypełnia się automatycznie, jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej. Metody te pozwalają też na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

V. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk Do rejestracji wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. Masz 7 dni od rejestracji na potwierdzenie swojej tożsamości w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

Czytany 291 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 styczeń 2023 00:15

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter