poniedziałek, 30 październik 2023 17:48

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r.

Napisany przez 
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Podobnie jak ma to miejsce w bieżącym roku, wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług zostaną podwyższone dwukrotnie. 

 

W związku z tym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4.242 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 27,70 zł.

Natomiast w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4.300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia i od 1 lipca 2024 r. oznacza również wzrost (od wskazanych dat) niektórych świadczeń pracowniczych powiązanych z płacą minimalną. Chodzi tu o takie świadczenia jak:

  • dodatek za pracę w nocy (stanowiący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • odszkodowanie za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu i za mobbing, które odpowiada co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu,
  • wynagrodzenie przestojowe, które nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego,
  • odprawa przysługująca na mocy art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia 2024 r. 63.630 zł, a od 1 lipca 2024 r. 64.500 zł.

Od 1 stycznia i od 1 lipca 2024 r. zmianie ulegną również kwoty wolne od potrąceń, stanowiące odpowiednią wartość procentową wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat do PPK.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Autor: Agata Barczewska

Czytany 485 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 październik 2023 19:34

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter