Kadry, płace, ZUS (2)

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Podobnie jak ma to miejsce w bieżącym roku, wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług zostaną podwyższone dwukrotnie. 

 

Do 30 grudnia 2022 r. płatnicy składek muszą utworzyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek dotyczył płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 będzie on dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie.

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter