środa, 15 luty 2023 22:53

Najważniejsze zmiany w 2023 roku

Napisany przez 
Najważniejsze zmiany w 2023 roku

Poniżej najważniejsze zmiany  dla  przedsiębiorców to  dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wzrost składek ZUS.

Pełne składki ZUS za styczeń – grudzień 2023 roku

 • składki emerytalne: 812,23 zł
 • składki rentowe: 332,88 zł
 • składki wypadkowe: 69,49 zł
 • składki chorobowe: 101,94 zł
 • Fundusz Pracy: 101,94 zł

 

Pełne składki ZUS w 2023 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1316,54 zł + składka zdrowotna 2023, a z ubezpieczeniem chorobowym 1418,48 zł + składka zdrowotna rozliczana indywidualnie

Składki ZUS PREFERENCYJNE ( styczeń-czerwiec)

 • składki emerytalne: 204,37 zł / 210,82 zł
 • składki rentowe: 83,76 zł / 86,40 zł
 • składki wypadkowe: 17,48 zł / 18,04 zł
 • składki chorobowe: 25,64 zł / 26,46 zł

 

RAZEM: 331,26 zł / 341,72 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ

 

W 2023 roku nie zmienił się sposób ustalania składki zdrowotnej, tj.:

 

 • podatek liniowy – 4,9% dochodu
 • zasady ogólne – 9% dochodu
 • karta podatkowa: od I do VI – 314,10 zł; od VII – XII – 324,00 zł
 • osoby współpracujące – 468,11 zł
 • ryczałt – zależnie od przychodu. Na ten moment wysokość składki jeszcze jest nieznana. Będą to kwoty około:
  • przychód <60.000 zł – 375 zł
  • przychód 60.000 do 300.000 zł – 625 zł
  • przychód >> 300.000,00 zł – 1.123,00 zł.

 

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

 

Od 1 lipca 2022 r. w związku z Polskim Ładem wprowadzono możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej. Od 2023 roku wygląda to następująco:

 

 • karta podatkowa – 19% zapłaconej składki podlega odliczeniu od karty podatkowej
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 50% zapłaconej składki podlega odliczeniu we właściwej stawce podatkowej od przychodu
 • podatek liniowy – 10.200,00 zł – kwota zapłaconych składek zdrowotnych do odliczenia od dochodu lub zaksięgowania w koszty podatkowe
 • zasady ogólne – brak możliwości odliczenia.

 

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ

W 2023 r. wynagrodzenia minimalne będą podwyższane dwa razy w roku, tj:

 1. 1 stycznia 2023 r.
 2. 1 lipca 2023 r.

Wysokość wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.490,00 zł minimalna
 • stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 22,80 zł/godz.

Wysokość wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.600,00 zł
 • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 23,50 zł/godz

 

BRAK AMORTYZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Od 1 stycznia 2023 r. amortyzacji nie podlegają już budynki i lokale mieszkalne. Inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych również nie będą rozliczane w kosztach podatkowych.

Wydatki związane z eksploatacją nieruchomości mieszkalnych oraz koszty remontów nadal będą kosztem podatkowym.

 

NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE

Przychody z  najmu prywatnego od 2023 r. muszą być opodatkowane ryczałtem.

Przepis dotyczy również najmu nieruchomości prywatnych np. domów, garaży, mieszkań, jak i ruchomości np. samochodów, przyczep, furgonetek. 

 

Stawka podatku wynosi: 

 • 8,5% przychodów do kwoty 100.000,00 zł
 • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000,00 zł

 

WYŻSZE DIETY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Od 1 stycznia 2023 r. o 7,00 zł wzrosła wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku podróży służbowych i wynosi ona 45,00 zł.

 

Od 2023 roku pozostałe kwoty wynosić będą:

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 9,00 zł,
 • ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg,
 • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu na podstawie rachunków – do 900,00 zł.

 

ZMIANY W LIMITACH PŁATNOŚCI ODROCZONE DO 2024 R.

Obniżone limity płatności gotówkowych zostały odroczone o kolejny rok.

 

Od 1 stycznia 2024 r.:

 • w transakcjach B2B – limit płatności gotówkowych wyniesie 8.000,00 zł
 • w transakcjach B2C – limit płatności gotówkowych wyniesie 20.000,00 zł

W 2023 transakcje pomiędzy przedsiębiorcami mogą być regulowane w gotówce wyłącznie do kwoty 15.000,00 zł. Przyjęcie gotówki, czy zapłata gotówką w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na ilość faktur) przekracza 15.000,00 zł muszą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem firmowego rachunku płatniczego.

Czytany 936 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 luty 2023 23:15

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter