Podatki, Limity (4)

wtorek, 31 październik 2023 09:18 Podatki, Limity

Limity podatkowe w 2024 r.

Limity podatkowe dla małych podatników PIT, CIT i VAT od 2024 r. będą niższe. Wartości uprawniające podatników do skorzystania z preferencji podatkowych, czy też określonego sposobu rozliczania zostają przeliczone w oparciu o średni kurs euro, który w tym roku wyniósł 4,6091 zł. W przypadku sprzedaży e-commerce i importu towarów do przeliczenia stosowany jest kurs EBC.

Poniżej najważniejsze zmiany  dla  przedsiębiorców to  dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wzrost składek ZUS.

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter